Musluk Suyunun Zararları

Su, doğal kaynağından çeşmeye gelene kadar dereler şeklinde yüzey sularına dönüşür. Bu esnada yüzeyden bulaşan mikrop, virüs, parazit, tarım ilaç kalıntıları ve ağır metaller gibi suyun temizliğini bozan maddeleri de toplayarak baraj ve havzalara taşınır.

Burada toplanan sular bilinen klorlama, filtreleme ve dezenfekte işlemlerinden geçirilir, su şebeke boruları ile musluklarımıza gelir. Bu dezenfekte işlemi esnasında kullanılan klorun da sağlığımız açısından olumsuz etkileri olduğunu gösteren çalışmalar bulunur.

Binalara suyu getiren dış şebeke boruları, binaların içindeki şebeke boruları ve su depolarındaki toprak, pas, kir, parazit, mikrop, virüs gibi yabancı maddeler de suyumuza bulaşmış olabilir.

Bu etkenlerin hepsi ve dezenfekte amacı ile kullanılan klor, suyumuzun lezzetine ve kokusuna yansır.