Pet Şişelerin Zararları

Plastik damacanalara benzer olarak, plastik pet şişelerin yapıldığı ham maddede bulunan kimyasal maddeler ısı (sıcak hava, sıcak su) ile birleştiğinde suyun içine karışabilir.

Bu maddelerin endokrin sistemimizi etkileyerek hormonal dengemizi bozduğu yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Aynı zamanda pet şişelerin içerisinde bulunabilen BHT (Butylated Hydroxytoluene) maddesinin kan ve karaciğerde toksik üretimine sebep olarak iç organlara zarar verebileceği belirtilmiştir.

İnsan sağlığına direkt etkilerinin yanı sıra doğaya verdikleri zararlar da oldukça yüksek ve düzeltilmesi güç düzeydedir. Pet şişeler, doğayı ve doğal kaynakları kirletirken insan sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilir.